Stor interesse for temadag

Tirsdag, den 8. september afholdt Dansk Materiale Netværk temadag om genanvendelse af plastemballage nu og fremadrettet.

65 personer deltog på dagen, hvor der var interessante og oplysende indlæg fra Jesper Vange Heinzl fra Dansk Affald, Nina Jensen fra Marius Pedersen, Thomas B. Thellesen fra Faerch, Kim Dalsgaard fra Dansk Affaldsminimering, Stig Nielsen fra GENplast, Peter Buhl fra Plastix og Hanne Risgaard fra Quantafuel.

De berettede om deres rolle i genanvendelsesindustrien. Om muligheder og begrænsninger i deres arbejde, om for meget snak for for lidt handling, om udfordringer med sortering, om manglende aftagere til genanvendt plast og store udfordringer med at opnå god økonomi i forbindelse med produktion og afsætning.

Der blev drøftet eksisterende ikke udnyttede teknologiske muligheder, og manglende politisk stillingtagen, som et væsentligt problem i forhold til at nå de ambitiøse mål, der er om at opnå en væsentlig højere genanvendelsesprocent end vi har pt.

Blandt publikum var der stor interesse og spørgelyst. Spørgsmålene blev besvaret løbende under indlæggene og ydermere under den efterfølgende debat, hvor paneldeltagerne afslutningsvist gav udtryk for en positiv forhåbning om og tiltro til at det nok skal lykkes at nå de opsatte mål.

Nøgleord der gik igen: Manglende polisitk stillingtagen, økonomi, samarbejde og kvalitet.

Dagen sluttede af med en rundvisning på virksomheden Dansk Affald.

Tak til samtlige deltagere for aktiv medvirken til en god dag.

Se billeder fra dagen herunder

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger