Spændende videndag afholdt i Odense

23 oplagte deltagere var med til at gøre den første videndag om lovgivning, certificering og materialer i kontakt med fødevarer o.lign. produkter til en inspirerende dag.

Der var på dagen indlæg fra Force Technology, DTU Center for Hygiejnisk Design og StaalNet.

Som det er vanligt for vores videndage fik deltagerne en grundlæggende indføring i emnerne og inspiration til at øge fokus hjemme i egen virksomhed, samt tilskyndelse til at deltage i yderligere kurser og lignende arrangementer.

Den livlige debat betød, at der var gode input til det videre arbejde med at etablere en ERFA gruppe omkring fødevarekontaktmaterialer. Dette vil der komme mere om senere.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger