Seminarer om hygiejnisk design vil være i fokus frem til afholdelsen af EHEDG World Congress 2016

I forbindelse med forberedelserne til kongressen den 2.- 3. november 2016 på MCH i Herning vil StaalNet arrangere en række seminarer og temadage med fokus på EHEDG og deres arbejde med hygiejnisk design. EHEDG Danmark og EHEDG Nordic afholder fælles arrangement den 16. september på DTU i Lyngby (læs mere her >) i foråret 2016 vil der blive afholdt et fælles arrangement i Lund i Sverige.

Formå med EHEDG World Congress 2016

Organisationen EHEDG, hvis formål er at samle virksomheder (efterhånden i hele verden) indenfor fødevaresektoren omkring fødevaresikkerheds temaet hygiejnisk design, afholder sin World Congress 2016 i Herning. Der skal derfor skabes et fokus på øget fødevaresikkerhed ved hjælp af hygiejnisk design frem til afholdelse af kongressen i november 2016.

Fødevaresikkerhed ved hygiejnisk design skal gøres tydelig for hele sektoren: Detailhandel, fødevareproducenter, udstyrsproducenter, viden institutioner og uddannelsessteder.

Frem til kongressen vil der lavet presse omtaler og arrangeret temadage i samarbejde med EHEDG Danmark og EHEDG Nordic.

Det forventes at der vil komme 250-300 deltagere til kongressen fra hele verden og målet er at der er 100 deltagere fra Danmark, samt Norge og Sverige.

Programmet for de 2 dage udarbejdes sammen med DTU og EHEDG for at sikre at også dansk viden på området præsenteres tillige med opdatering fra udenlandske virksomheder og institutioner.

Programmet vil øge virksomhedernes kendskab til, hvor viden kan findes, samt medvirke til at øge virksomheders konkurrencekraft via denne viden.

Mål

Med et fokus på procesudstyres hygiejniske design og dermed fødevareproducenternes øgede produktions sikkerhed forventes det, at de danske udstyrsproducenter kan vinde markeds andele ved at have en forøget konkurrencekraft på verdensmarkedet.

Ifølge en rapport fra DI over det fremtidige globale marked for procesudstyr forventes det at der vil være en stigning på 7 % om året. Danske udstyrsproducenter, der er den tredje største klynge i verden bør kunne øge sin produktion med 10 % når konkurrencekraften øges overfor udenlandske konkurrenter.

Dette projekt er en del af de aktiviteter, der samlet skal øge danske virksomheders konkurrencekraft for sikre fødevarer og procesteknologi.

De store danske og internationale virksomheder arbejder allerede nu målrettet med at udvikle hygiejnisk designede proceslinjer af høj kvalitet. Aktiviteten med EHEDG World Congress til afholdelse sideløbende med FoodTech vil give SMVerne syn for at dette område er vigtigt for den fremtidige konkurrencekraft og dermed incitament til at arbejde med dette fagområde.

Kongressen arrangeres i samarbejde med Messe Center Herning.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger