Rundbordsmøder afholdt i København og Esbjerg

Rundbordsmøder med temaet: Industriens behov for materialeforskning og -teknologi og innovation

Dansk Materiale Netværk afholdt i samarbejde med ATV og DTU to spændende rundbordsmøder med formålet at få en mere dybdegående indsigt i danske industrivirksomheders behov for materialeforskning på længere sigt samt barrierer for innovation og samarbejde.

Møderne blev afholdt i København og Esbjerg hhv. den 11. og den 12. februar 2016. Der var i alt 66 tilmeldte til de to arrangementer.

Møderne blev indledt af Jane Hvolbæk Nielsen, Institutdirektør, DTU Fysik, som gav en præsentation af rapporten “Materialeforskning som innovations- og vækstskaber”.

Dorthe Lysbye, Manager Test Laboratories, Rockwool International forholdt sig til de virksomhedsrettede anbefalinger i rapporten og kom med sit eget bud på muligheder, behov og udfordringer.

Hhv. Susanne Køhler og Benny Okholm fra virksomheden Elplatek A/S forholdt sig til de virksomhedsrettede anbefalinger i rapporten.

Rapporten anbefaler, at samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner bør styrkes. Et konkret tiltag for at få universiteternes materialeforskning implementeret i de danske virksomheder er allerede sket i form af innovationsfondens bevilling på DKK 85 mio. til de to samfundspartnerskaber LINX og FAST TRACK.

Netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, Dansk Materiale Netværk, gav en præsentation af Dansk Materiale Netværk som et bud på fælles industriportal for de to samfundspartnerskaber, idet netværket har stor virksomhedsopbakning med sine ca. 200 medlemmer.

Vicedirektør Tore Duvold, Innovationsfonden gav et indlæg omkring de overordnede intentioner med samfundspartnerskaber.

Senere på dagen fulgte præsentationer af de to samfundspartnerskaber. LINX blev præsenteret af hhv. Direktør Torsten Freltoft, Freltec ApS og Materialefysiker Henning Friis Poulsen, DTU. FAST TRACK blev præsenteret af hhv. Afdelingschef Lisbeth Hilbert, FORCE Technology og Team Leader Kasper Tipsmark Therkildsen, Siemens A/S.

Jane Hvolbæk Nielsen summerede op på en spændende dag med mange gode input, der vil blive arbejdet videre med.

Se billeder fra arrangementet i København her.

Se billeder fra arrangementet i Esbjerg her.

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationer fra dagene her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger