Resultater til drøftelse

Den 23. september afholdt innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk konference. Formålet var at formidle resultater fra et værdikædebaseret samarbejdsprojekt foreslået af Ocean Plastic Forum omhandlende udvikling af udstyr til at rense strande for mikroplast.

I projektet var blevet udført feltarbejde på den jyske vestkyst for at afdække problemets omfang og resultaterne var overvældende. Der blev fundet mikroplast i 77 % af samtlige prøver.

Der blev efterfølgende udført en toksikologisk analyse, en interessentanalyse samt en markedsanalyse og sideløbende hermed blev der arbejdet med at udvikle en prototype.

På konferencen blev resultaterne præsenteret og derefter var der 3 paneldebatter med inviterede politikere og andre interessenter. Der skulle drøftes konsekvenser, ansvar samt løsninger.

Det var en meget interessant dag, som blev afholdt i spektakulære omgivelser på Fiskeri – og søfartsmuseet i Esbjerg.

Tak til alle deltagerne for deres store spørgelyst, og en særlig tak til dem der gav indlæg og/eller deltog i paneldebatterne.

Se billeder fra dagen her

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger