Reportage om tankevækkende resultater fra DMNs feltarbejde på TV SYD

DMN’s projektleder Bente Nedergaard Christensen samt Biolog Melanie Brauckhoff fra Fiskeri og Søfartsmuseet er overraskede og ærgerlige over de store mængder mikroplast, der blev fundet i en omfattende undersøgelse på 6 vestjyske strande. De ærgrer sig især over, at meget af mikroplasten har vist sig at være granulater, altså råvarer til plastindustrien, idet der i forvejen fra Plastindustriens side gøres en stor indsats med programmet Operation Clean Sweep for at begrænse tab og udledninger til det omgivende miljø. Det formodes derfor, at meget af det opskyllede plast stammer fra spild i udlandet.

Læs og se mere herom på:

https://www.tvsyd.dk/esbjerg/undersoegelse-afsloerer-masser-af-mikroplast-paa-vestjyske-strande

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger