Rejsegilde hos QUANTAFUEL – Partner i spændende DMN projekt

Dorte Walzl Bælum, Netværksdirektør i Dansk Materiale Netværk deltog den 21. januar 2019 i imponerende rejsegilde hos QUANTAFUEL i Skive.

Rejsegildet blev afholdt i de nyopførte fabriksbygninger med mulighed for at besigtige 4 nyindkøbte reaktorer, som skal omdanne affaldsplast til grøn diesel, som eksempelvis kan anvendes ved fremstilling af ny plast og som brændstof i transportsektoren.

Når produktionsanlægget står klar til sommer vil QUANTAFUEL kunne modtage 60 ton plastaffald om dagen, som kan omdannes til 15 – 16 mio. liter ”grøn” brændstof. Ved processen opnås en CO2 besparelse på ca. 90% i forhold til traditionel brændstofproduktion. Derudover udleder det syntetiske brændstof i brugsfasen mindre NOx og SOx end traditionelt brændstof.

DMN ønsker QUANTAFUEL al muligt held og lykke med færdiggørelse af fabrikken og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde især i det nyligt godkendte samarbejdsprojekt ”Anvendelse af svært gen-anvendeligt plastaffald.” Projektet skal gennemføres i løbet af 2019 og foregår som et samarbejde mellem Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, virksomhederne QUANTAFUEL, Plastix, Arla og en række relevante videnleverandører.

Der er tale om et værdikædesamarbejde, hvor der ventes at blive skabt konkrete resultater på højt fagligt niveau til gavn for såvel de deltagende virksomheder som det omgivende samfund.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger