Præmieoverrækkelse til vinderne i lodtrækning i DMN medlemsforum

Så har de heldige vindere personligt fået deres præmier overrakt!

Januar startede med indbydelse til at blive medlem af DMN medlemsforum, vi er nu 45 medlemmer og håber på flere kommer til efterhånden som vi får gang i det virtuelle netværk. I februar blev vinderne i lodtrækningen ved den virtuelle nytårskur i DMN medlemsforum udtrukket.

De flotte præmier, som går til de heldige vindere er:

  1. præmie: 50% på DMN medlemskab
  2. præmie: Efter eget valg en af de spændende og inspirerende publikationer fra DMN
  3. præmie: En æske lækker chokolade

Første præmien går til
John Svendsen, Röchling Meta-plast A/S (præmien blev modtaget af Bettina Gohs)

Anden præmien går til
Hanne Jerrik Sørensen, VIKING Life-Saving Equipment A/S

Og tredje præmien går til
Lars Klausen, VELUX A/S

Præmieoverrækkelser er sket personligt og kan ses på de nedenstående fotos.

Som tidligere nævnt skal det virtuelle netværk ses som en måde at komme tættere på de kompetencer, der findes i Dansk Materiale Netværk, både in-house, i virksomhederne, hos GTS’erne og universiteterne.

Her vil være let adgang til de seneste forskningsresultater, nyeste projekter og tiltag indenfor materialeområdet.

Det er også her du/I kan stille spørgsmål ud i gruppen, ligesom hvis man sidder sammen til et netværksarrangement.

Datoer for afholdelse af temadage, seminarer, konference og kurser vil også blive annonceret i dette forum.

Vi vil fra DMN’s side i 2018 komme med kort resumé af de spændende og innovative rapporter, som allerede er udkommet i DMN regi, samt skrive korte materialerelaterede indlæg omkring nye, som gamle processer, produkter og teknikker indenfor materialeteknologien.

Et netværk fungerer optimalt, når alle deltager med spørgsmål, ideer, input og kommentarer.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger