PERCY – Workshop om internationalisering afholdt den 6. maj 2021

Dato: mandag den 17. maj 2021 kl. 14.00

Plast Center Danmark er Lead Partner på det internationale projekt: Partnership for PolymER ReCYcling, i daglig tale kaldet PERCY.

I projektet er der etableret samarbejde mellem 4 europæiske klynger – en fransk, en tysk, en slovakisk og en dansk klynge – omkring genanvendelse af plast og gummi samt ecodesign.

Formålet fra Plast Center Danmarks side er at bane vejen for øget internationalisering af de deltagende danske virksomheder såvel indenfor som udenfor Europas grænser.

I januar og februar 2021 gennemførte vi en spørgeskemaanalyse med en flot svarprocent fra de danske deltagere.

Dette arbejde er der nu blevet fulgt op på i form af en online workshop, hvor vi ud over at præsen-tere resultaterne fra spørgeskemaanalysen, sporede os ind på nogle fælles internationaliseringsmuligheder, som vi sammen kan forfølge.

Dette blev gjort vha. det elektroniske afstemningssystem Poll Everywhere, hvor deltagerne via deres mobiltelefoner kunne stemme på, hvilke lande PERCY bør rette den fælles internationaliseringsstrategi mod. Baseret på desk-research og svarene fra den gennemførte spørgeskemaanalyse kunne deltagerne stemme på landene: Indien, Indonesien, Israel, Canada og USA.

Der var stor interesse fra de deltagende virksomheder i at rette strategiarbejdet mod Indien, nogen interesse i at rette det mod Israel, mens der ikke var nogen interesse i at rette det mod hverken Canada eller USA.

Svarene fra de deltagende virksomheder, vil tjene som input til den fælles internationaliseringsstrategi, som PERCY konsortiet skal udarbejde.

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se optagelsen af workshoppen her >

Har du spørgsmål vedr. PERCY og den fælles internationaliseringsstrategi, så kontakt: Dorte Walzl Bælum, mobil: +45 60 35 19 90.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger