På LinkedIn Groups som DMN medlemsforum

Det kan hermed annonceres, at vi er på LinkedIn Groups som DMN medlemsforum.

Klik her for at gå ind i DMN medlemsforum >

DMN medlemsforum er oprettet for at Dansk Materiale Netværks’s medlemmer lettere kan komme i kontakt med hinanden henover året uden altid fysisk at skulle deltage i DMN´s arrangementer.

Her vil blive talt både om plast, stål og aluminium, samt nye alternative materialer.

Dette virtuelle netværk skal ses som en måde at komme tættere på de kompetencer, der findes i Dansk Materiale Netværk, både in-house og i virksomhederne, hos GTS’erne og universiteterne.

Her vil være let adgang til de seneste forskningsresultater, nyeste projekter og tiltag indenfor materialeområdet.

Det er også her du/I kan stille spørgsmål ud i gruppen, som hvis man sidder sammen til et netværksarrangement.

Datoer for afholdelse af temadage, seminarer, konference og kurser vil også blive annonceret i dette forum.

Vi vil fra DMN’s side i 2018 komme med kort resumé af de spændende og innovative rapporter, som allerede er udkommet i DMN regi, samt skrive korte materialerelaterede indlæg omkring nye, som gamle processer, produkter og teknikker indenfor materialeteknologien.

Et netværk fungerer optimalt, når alle deltager med spørgsmål, ideer, input og kommentarer.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger