Opfølgning på spændende temadag om intelligente og funktionelle overflader på aluminium afholdt hos Alumeco

Tirsdag den 19. maj 2015 blev temadagen om intelligente og funktionelle overflader på aluminium afholdt hos Alumeco i Odense. Der var mange fremmødte og en god synergi mellem deltagerne.

Dagen startede med en spændende rundvisning af Alumecos administration og profil/pladelager, hvor deltagerne blev inddelt i mindre grupper med mulighed for at stille spørgsmål.

Jakob Jespersen, salgsdirektør hos Alumeco bød velkommen og introducerede indlægsholderne.

Dorte Bælum fra Dansk Materiale Netværk, som administrerer AluNet, PlastNet og StaalNet, fortalte om mulighederne for vidensformidling og videnspredning, samt deltagelse i faglige projekter under AluNet.

Jim Hansen fra Aluminium Danmark understregede vigtigheden af opbakningen om en styrket brancheindsats gennem en aktiv involvering og samarbejde med AluNet. Derudover fremhævede han de gode uddannelsesmuligheder brancheforeningen tilbyder sine medlemmer.

Dagen fortsatte med flere spændende indlæg om legeringer og tilstande, anodisering for- og efterbehandling, samt alternative cases mest fra byggebranchen.

I pausen var der mulighed for at netværke, og deltagerne benyttede sig rigeligt af muligheden for at debattere på kryds og tværs.

Efter pausen blev det præsenteret, hvordan anodisering og lakering kombineres i forbindelse med opførelsen af FN Bygningen i København.

Dagen sluttede med to meget spændende indlæg om antibakterielle overflader og en ny patenteret glasbelægning på aluminium og andre metaller, samt mulighed for netværk.

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger