Nyt tiltag hvor Aluminiumindustrien møder ingeniørstuderende

I samarbejde med Aluminium Danmark – Dansk Industri og Syddansk Universitet – Institut for Teknologi og Innovation afholdt Dansk Materiale Netværk – DMN AluNet onsdag den 4. februar 2016 temadagen “Intelligente løsninger i aluminium” på Cortex Park – Campus Odense.

Lektor Bent Okholm Hansen, SDU kunne med tilfredshed byde velkommen til 80 forventningsfulde deltagere, 20 virksomhedsrepræsentanter og 60 af instituttets egne designstuderende.

Dagen bød på et spændende program hvor virksomhedsrepræsentanter fra branchen gav et indblik i det stigende antal anvendelsesmuligheder aluminiumsindustrien som et vækstområde frembyder.

Blandt andet bød dagen på input til design af profil-, plade-, støbe- og varmpressede løsninger ligesom muligheder for overfladebehandling, cirkulær tilgang til produktudformningen og projekt og viden blev berørt.

Som et nyt tiltag var der blandt deltagerne såvel virksomheder som studerende. Dette er et ønske som såvel DMN AluNet som Aluminium Danmark gennem længere tid har arbejdet på at realisere. Erfaringerne fra arrangementet vil således danne baggrund for et egentligt fremtidigt koncept hvor vi således også lejlighedsvis vil kunne udbyde lignende specialarrangementer, der kan medføre at aluminiumindustrien møder universiteterne og den øvrige relevante uddannelsessektor.

Se billeder fra dagen her:

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger