Nye midler til at arbejde med genanvendelse af plast

Det er med stor glæde og stolthed, at videncenteret Plast Center Danmark, som faciliterer innovationnetværket Dansk Materiale Netværk, kan annoncere, at vi er partnere i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses grønne investering på næsten 100 mio.

Plast Center Danmark vil sammen med de øvrige projektpartnere have fokus på at fremme virksomhedernes udvikling af mere grønne forretningsmodeller gennem øget plastgenanvendelse og værdiudnyttelse af materialer samt udvikling af potentialer ved cirkulært design og produktudvikling.

I projektperioden vil der med Plast Center Danmark som projektleder blive igangsat en række værdikædebaserede projekter, som alle vil være virksomhedsinitierede og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for en grøn og cirkulær omstilling. Kendetegnende for projekterne er, at de vil have et stærkt fagligt fokus.

Projektets resultater vil fra Plast Center Danmarks side blive løbende formidlet gennem innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

Læs mere her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger