Nyansættelser i Plast Center Danmark

Efter at Plast Center Danmark er blevet udpeget til at varetage rollen som facilitator for den spirende plastklynge i region Syddanmark er der blevet basis for en udvidelse af centerets medarbejderstab.

Den 15.1.2008 har vi ansat Bente Lundgaard Riber som sekretær. Bente har kendskab til plastindustrien gennem 9 års ansættelse hos Primo Danmark A/S, desuden har hun erfaring som underviser på Grindsted Erhvervsskole. Hun er uddannet engelsk/tysk korrespondent og har ED-eksamen i engelsk.

Den 1.2.2008 tiltræder Bente Nedergaard Christensen som teknisk projektleder. Bente er uddannet kemiingeniør med speciale i polymere materialer, desuden er hun bioanalytiker og har en kemilaboranteksamen. Hun har senest været ansat på Aalborg Universitet Esbjerg, hvor hun har arbejdet med polymerrelaterede projekter, som oftest har omfattet både statistisk forsøgsplanlægning, afvikling af eksperimentelle forsøg, statistisk databehandling samt efterfølgende afrapportering. Derudover har Bente arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver, med implementering og beskrivelse af metoder, med udarbejdelse af forskrifter til de studerende på universitetet, med vejledning af studerende og undervisning af gymnasieelever.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger