Nu er det muligt at ansøge som konsulent til projektet CØ SMV

DMN er med i projektet CØ SMV og kan i den forbindelse viderebringe nedenstående tilbud henvendt til konsulenter og SMV-rådgivere.

Lifestyle & Design Cluster, som er projektledere, har efter aftale med Erhvervsstyrelsen besluttet, at forhåndsgodkendelse af konsulenter til projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’ (CØ SMV) skal ske gennem en åben udbudsproces, fælles for alle interesserede. Udbuddet er designet til at være så enkelt som mulig, samtidig med at kravene til transparens og åben markedsafsøgning imødekommes.

Linket til udbuddet kan ses her >

Har dette din interesse, skal du sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse på 2 – 4 A4-sider, hvor følgende er beskrevet:

  1. Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver.
  2. CV, inkl. referencer, for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven
  3. Oversigt over lignende / CØ-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som projektleder og/eller (ekstern) konsulent / rådgiver
  4. Ansøgers pris per leveret konsulenttime (ex. moms). (Der kan kun angives én pris. Anvendelse af konsulenter med forskellige (interne) timehonorar er projektet uvedkommende.)

Ansøgningen skal desuden – som bilag – indeholde beskrivelser af den/ de faglige tilgange og modeller, som du / I som konsulent / konsulentteam i udgangspunktet tænker jer at ville anvende.

Vær opmærksom på, at deadline er den 20. december 2018, kl. 23:55.

Du kan læse mere på Lifestyle & Design Clusters hjemmeside her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger