Nationalt innovationsnetværk sikret og forbliver i Esbjerg

Når nogle af landets største kommuner ønsker at udarbejde en fælles strategi for at indsamle og genanvende plast, samarbejder de med en flok ingeniører i Dansk Materiale Netværk (DMN) i Esbjerg. Innovationsnetværket spiller også en central rolle i arbejdet med at begrænse og opsamle plast i havet, som danske kommuner er involveret i gennem den internationale miljøorganisation, KIMO.

Plast Center Danmark, der driver DMN, har nu fået forlænget bevillingen til innovationsnetværket med yderligere to år. I skarp konkurrence med 22 andre ansøgninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er der bevilget 12 millioner kroner til DMN i årene 2019 og 2020. I tilsagnet har styrelsen lagt vægt på, at DMN bidrager til national sammenhæng, og at det understøtter Danmarks forsknings- og erhvervsmæssige styrker.

– Vi er meget tilfredse med, at vi kan fortsætte det tætte samarbejde med virksomheder, andre videncentre og offentlige myndigheder om at skabe vækst i hele det danske samfund ved at anvende plast, aluminium, stål og andre materialer på nye, intelligente måder. Ud fra et lokalt synspunkt glæder det mig ligeledes, at vi er i stand til at fastholde et sekretariat med i fremtiden forhåbentlig syv-otte ingeniører i Esbjerg. Det har ikke skortet på forslag om at sammenlægge DMN med institutioner andre steder i landet, siger netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, Dansk Materiale Netværk.

Europæisk guldklynge

DMN udgør hovedparten af aktiviteten i Plast Center Danmark og blev i 2017 tildelt Europa-Kommissionens guldklyngecertikat med den højeste score nogensinde for en ny guldklynge. Den nye status har åbnet for nye samarbejdsmuligheder og deltagelse i internationale projekter.

– At vi er guldklynge manifesterer, at vi forvalter de statslige midler professionelt, og at vi målt på 31 parametre scorer højt i vores måde at arbejde på. Vores projektstyringssystem fungerer effektivt, og det tætte samarbejde med erhvervslivet og det øvrige vidensmiljø opnår anerkendelse. Jeg synes, vi har grund til at være stolte af de resultater, vi har opnået i den første fireårige bevillingsperiode, siger Dorte Walzl Bælum.

Hun tilføjer, at DMN har en horisontal tilgang til de projekter, netværket deltager i. Materialer er udgangspunktet, hvad enten det handler om at finde løsninger til de store vindmølleproducenter, høreapparatindustrien eller andre brancher.

Kommunal glæde over bevilling

Formanden for Bygge- og Teknikudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen, deler glæden over, at DMN får mulighed for at fortsætte sit arbejde inden for et område, der af EU er udpeget som ”Key Enabling Technology”. Avancerede materialer er en af nøglerne til at skabe vækst i europæiske produktionsvirksomheder.

– Vi har et godt samarbejde med Dansk Materiale Netværk om blandt andet den cirkulære økonomi, hvor vi satser på at genanvende mest muligt af plasten, både når det gælder kommunens plastvirksomheder og husstandsindsamlet plast. DMN medvirker med sit netværk til at højne materialeniveauet, og vi gør som kommune flittig brug af dets ekspertise, siger Søren Heide Lambertsen.

Aalborg Universitet: Værdifuldt naboskab

Plast Center Danmark med seks ingeniører og en administrativ medarbejder har til huse i Forsknings- og Udviklingsparken Vest nær Aalborg Universitet Esbjerg. Lektor og medlem af DMN’s styregruppe Jens Muff ser indlysende fordele ved naboskabet.

– Den tætte fysiske tilstedeværelse af Dansk Materiale Netværk på campus i Esbjerg er et stort aktiv for Aalborg Universitet, da vi i dagligdagen har et tæt samarbejde til gensidig gavn. DMN’s store netværk og aktive initiering af nye samarbejdsprojekter giver os som forsknings- og undervisningsinstitution indsigt i, hvilke detaljer i materialeforskningsområdet der for alvor gør en forskel for virksomhederne og gør os derved endnu mere relevant som vidensamarbejdspartner. Derudover har DMN en evne til at bringe partnere sammen, som normalt ikke altid har nemt ved samarbejde, siger Jens Muff.

Yderligere informationer:

Netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, Dansk Materiale Netværk, tlf. 36 97 36 00/60 35 19 90.

Fakta om Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk

Dansk Materiale Netværk (DMN), som favner de for industrien mest betydningsfulde materialer, blev etableret den 1. juli 2014, da Plast Center Danmark af staten blev opfordret til at etablere et større og bredere netværk omfattende flere materialer end blot plast og kompositter. Plast Center Danmark, der er tildelt Europa-Kommissionens guldklyngecertifikat, er administrator og facilitator for DMN.

Bag innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, er et konsortium med repræsentanter fra betydningsfulde erhvervsvirksomheder, førende universiteter, fagskoler, GTS-institutter, videnscentre, brancheorganisationer samt kommuner og regioner.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger