National Cirkulær Økonomi HUB officielt skudt i gang

Danske aktører er enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark.

Dansk Materiale Netværk bidrog i samarbejde med en række øvrige innovationsnetværk til, at der 25. oktober 2017 samledes næsten 100 aktører fra hele landet for at lancere den nye nationale HUB for cirkulær økonomi.

På dagen satte en række indlæg fra både Regeringens Advisory Board, innovationsnetværk og en lang række danske virksomheder debatten i gang. Målet med dagen var at udbrede kendskabet til den nye CØ HUB generelt samt mere specifikt at sikre en national koordinering i relation til regeringens kommende udspil om cirkulær økonomi. På dagen kunne man allerede nu identificere en række vigtige temaer, som synes gennemgående på tværs af sektorer, herunder bl.a. økonomi, design, produktsikkerhed og rammebetingelser.

I løbet af dagen var der spændende debatter, hvor den danske plastindustri var stærkt repræsenteret ved Thomas Drustrup fra brancheorganisationen Plastindustrien, Gitte Buk Larsen, Forretningsudvikling & marketing chef hos Aage Vestergaard Larsen og Michael Bayer Thomsen, CEO hos Letbæk Plast A/S.

Der blev debatteret livligt, men der var bred enighed blandt repræsentanterne fra den danske plastindustri om, at det allerede hos dem og i deres virksomheder er helt naturligt at arbejde med genanvendelse af plast og cirkulære forretningsmodeller, men at man samtidig arbejder på at blive bedre og finde nye løsninger. Der blev givet eksempler på konkrete tiltag, så som deltagelse i Horizon2020 projektet FORCE, som omhandler genanvendelse af blød husholdningsplast.

Sidst men ikke mindst opfordrede Thomas Drustrup til, at Folketinget vedtager en politisk aftale, der giver private aktører endnu bedre adgang til affaldsmarkedet for at få sat øget skub i udviklingen af ny teknologi og graden af genanvendelse indenfor plastområdet.

Denne opfordring bakkes op af Dansk Materiale Netværk, som allerede har iværksat en række konkrete projekter for at få graden af genanvendelse af plast øget samt kigger på danske virksomheders muligheder for at indgå i internationale projekter omhandlende øget genanvendelse af plast.

Kom og hør mere om disse initiativer den 22. november 2017, hvor Dorte Walzl Bælum, Netværksdirektør for Dansk Materiale Netværk holder indlægget: Dansk Materiale Netværk giver indblik i konkrete CØ aktiviteter relateret til plast og cirkulær økonomi, på konference, som afholdes hos Dakofa i København.

Læs mere om arrangementet her >

 

Baggrund

Den nye CØ HUB er et toårigt forsknings- og innovationsprojekt, hvor en række innovationsnetværk er gået sammen for i fællesskab at koordinere og generere en tværgående udvikling og viden inden for cirkulær økonomi i Danmark.

I den nye CØ HUB deltager: Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom, InnoBYG, Inno-MT samt Lifestyle & Design Cluster. Ydermere indgår Teknologisk Institut, DHI og DAKOFA i projektets styregruppe.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger