Miniseminar om samarbejdsmuligheder med Litauen afholdt i Esbjerg

Tirsdag den 30. juni 2015 afholdt PlastNet et miniseminar, hvor de deltagende havde mulighed for at høre nærmere om samarbejdsmuligheder med Litauen.

Bente Nedergaard Christensen fra PlastNet bød velkommen og fortalte kort om Dansk Materiale Netværk og hvad netværket kan tilbyde virksomhederne. Herefter fortalte hun om dagens emne – samarbejdsmuligheder med Litauen, og herunder muligheden for at deltage i en inspirationstur til Litauen senere på året. Efter dette gav hun ordet videre til rækken af indlægsholdere.

Danguolė Gailevičiūtė fra Enterprise Lithuania kommer fra Litauen og har boet i Danmark siden 1991. Hun kunne fortælle bredt om sit hjemland, og om de mange gode muligheder, der er for virksomheder i Litauen, bl.a. at Litauen er et logistisk midtpunkt med eksempelvis mulighed for togtransport helt til Kina, man har en lav minimumsløn, en god infrastruktur og en mentalitet, der minder om den danske.

Herefter fik Jane Hanel fra Embassy of the Republic of Lithuania to the Kingdom of Denmark ordet. Også hun fortalte positivt om sit hjemland og fremhævede den veluddannede ungdom – som også har interesse i de skandinaviske sprog, de lave skatter, den stabile og loyale arbejdskraft i Litauen og det forretningsvenlige miljø.

Kjeld Facius fra ABC Pavilloner A/S fortalte om sine snart 10 års erfaring med at drive virksomhed i Litauen. Efter mangel på arbejdskraft i Danmark startede han en underafdeling af sin virksomhed Litauen i 2006, som i dag er en uundværlig del af virksomheden. Der er mange fordele ved at drive virksomhed i Litauen, f.eks. er det billigere at få transporteret varer fra Litauen til København end fra Silkeborg til København. Der var de første år en del udfordringer, som dog kunne løses, og der er ro på lønniveauet, som er noget lavere end i Danmark.

Susanne Baden Jørgensen kom som repræsentant for Cluster Excellence Danmark og Enterprise Europe Network. Hun oplyste nærmere om den forestående ekskursion til Litauen, der skal finde sted den 4. – 6. oktober i år. Turen vil give mulighed for introduktion af det litauiske marked, en præsentation af og netværksarrangement med en litauisk klynge, præsentation af virksomheder og universiteter, virksomhedsbesøg og matchmaking. Da programmet endnu ikke er fastlagt, vil de deltagende i turen have mulighed for at komme med input og ønsker. Dette skal ske i nærmeste fremtid, for at ønsker eventuelt kan komme i betragtning.

Er du interesseret i at høre mere om den forestående tur til Litauen, kan Bente Nedergaard Christensen kontaktes på mail: bnc@dmn-net.com eller telefon 36 97 36 03.

Se billeder fra dagen nedenfor:

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger