Mikroplast florerer på den jyske vestkyst

På 6 vestjyske strande har forskere været ude med den fine si og har finkæmmet flere områder for mikroplast. I alt er der blevet taget 176 stikprøver langs kysten, og det bekymrende resultat viste, at der blev fundet mikroplast i 136 af prøverne. I gennemsnit blev der fundet 28 stykker plast på mellem 1,8 og 5 mm, pr 5L sand.

I efteråret 2019 har Dansk Materiale Netværk, DMN, i et samarbejdsprojekt med aktører fra det private erhvervsliv samt en række vidensinstitutioner udført den indtil videre mest omfattende videnskabelige undersøgelse af forekomst af mikroplast på den danske vestkyst.

Mængden af plast fundet på overfladen af en halv m2 strand ved Hvide Sande.

Resultaterne er overvældende

”Bare fordi vi ikke kan se det ved første øjekast, betyder det ikke, at det ikke er der” siger Bente Nedergaard Christensen, projektleder fra DMN i Esbjerg. Det er bl.a. Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, der har været med til at indsamle og undersøge prøver fra de udvalgte strande. Her har biolog Melanie Brauckhoff haft rigtig travlt, hun har finkæmmet sand fra Fanø, Blåvand og Hvide Sande. ”Resultaterne er fuldstændig overvældende! Det har vist sig, at der fandtes mikroplast i 77% af alle de prøver, vi har taget i løbet af efteråret”.

Hvor kommer det fra?

Overraskede nok har det vist sig, at en stor del af mikroplasten, som blev fundet i undersøgelsen, er råmateriale, som anvendes af plastindustrien til at producere plastemner, de såkaldte ”pellets”. Disse små pellets er i et stort omfang skyllet op på den danske vestkyst, men hvor kommer de fra?
Spildet af pellets sker typisk under produktion, opbevaring, lastning, transport og konvertering til plastprodukter, men desværre står der ikke afsender på spildet, og det betegnes dermed som herreløst affald, som ingen har ansvar for, udtaler Bente Nedergaard Christensen. Spildet kan være opstået såvel i Danmark som i udlandet.

Vi er bekymrede

I tillæg til feltarbejdet har DHI udført en videnindsamling om giftigheden af mikroplast, som viser at der kan bindes svært nedbrydelige miljøgifte på overfladen af mikroplast, som kan frigives igen.

Maskine skal fjerne mikroplasten

I projektet arbejdes der desuden på at få udviklet en maskine, som kan hjælpe med at få fjernet mikroplast fra strandene igen.
Søren Pedersen og Nikolaj Madsen fra Fredericia maskinmesterskole har i samarbejde med de deltagende virksomheder arbejdet med at udvikle og designe grundidéen for Clean Beach opsamlingsmaskinen.

Det er, udtaler Søren Pedersen, en udfordring at maskinen skal kunne opsamle mikroplast og samtidig frasortere sand og skaller, som skal blive på stranden, men gennemførte test viser, at det foreslåede koncept virker.

I 2020 vil udviklingsarbejdet og optimering af Clean Beach test version 01 fortsætte og der vil blive udført endelige felttest med Clean Beach version 02 opsamlingsmaskinen.

Interesseret i projektets resultater?

Resultaterne fra projektet vil blive fremlagt ved en event på Fiskeri og Søfartsmuseet primo juni 2020. Eventen er åben for alle, der kunne være interesserede i at høre om resultaterne fra undersøgelsen.

Nogle af deltagerne i projektet: Fra venstre Tyge Kjær fra Roskilde Universitet, Palle Hannemann fra Hannemann Engineering, Niels Larsen fra Ocean Plastic Forum, Jens Jørgensen og Julie Müller fra Strandet samt Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole. Foto: Bente Nedergaard Christensen.

Projektet forløber som et samarbejdsprojekt under Dansk Materiale Netværk, DMN, som er et nationalt innovationsnetværk med 175 medlemmer beliggende i Esbjerg. Projektet er foreslået af Ocean Plastic Forum i samarbejde med Maskinmestrenes Forening og er finansieret af uddannelses- og forskningsministeriet.

Kontakt:

Projektleder er polymerspecialist Bente Nedergaard Christensen, Mobil: 60 35 19 93 · E-mail: bnc@dmn-net.com

Projektpartnere:

Maskinmestrenes Forening
Ocean Plastic Forum
Strandet
Pure Oceans
Hannemann Engineering
Hvide Sande ShipYard Steel Service
Kommunernes Internationale Miljø Organization, KIMO
Fredericia Maskinmesterskole, FMS
Syddansk Universitet, SDU
Roskilde Universitet, RUC
DHI
Fiskeri- og Søfartsmuseet, FIMUS

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger