Kurset Plastteknologi II

Vort populære kursus Plastteknologi II køres 3 gange som “fyraftenskursus” i 2005. Første gang bliver på Sjælland den 22.02., 01.03. og 08.03. Alle dage fra 13.00-18.00. Prisen er kr. 3.000 incl. fortæring og kompendium. Ring og få tilsendt programmet. Tilmelding kan ske på kb@plastcenter.dk eller på telefon 36 97 36 00.

Da det for mange er et problem at være væk fra arbejdspladsen i 2 dage i træk, har vi i 2005 valgt at køre kurset som “fyraftenskursus” tre på hinanden følgende eftermiddage. Vi starter på Sjælland i februar – marts, hvor Totax-Plastics A/S i Trørød har været så venlige at stille lokaler til rådighed for kurset. Senere kommer turen til Nordjylland og Sydjylland/Fyn.

Plastteknologi II

Plastteknologi II henvender sig til plastmagere, værkførere, opstillere og ingeniører (ikke plastingeniører), som har et grundlæggende kendskab til kemi og plast. Programmet ser ud som følger:

Plast og polymere materialer generelt

Polymerisationsprocesser og -metoder

Polymeres struktur

Polymeres egenskaber

 • Mekaniske egenskaber (Styrke, stivhed, sejhed)
 • Termiske egenskaber
 • Kemiske egenskaber
 • Andre fysiske egenskaber

Polymeres nedbrydning

 • Ved forarbejdning (termooxidativ nedbrydning)
 • Ved anvendelse

Polymeres forarbejdningsegenskaber

 • Viskositet
 • Polymeres fysiske opbygning
 • Smeltning – størkning
 • Krystallisation
 • Afkøling
 • Blanding af materialer

Additiver

 • Tilsætning af additiver
 • Kompatibilitet
 • Forarbejdningsadditiver
 • Funktionsadditiver

Problemer ved genbrug i produktionen

 • Nedbrydning af polymeren
 • Blanding af polymere materialer
 • Nedbrydning af additiver

Opsamling

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger