Kurset Plastteknologi II – Anden halvår

Vort populære kursus Plastteknologi II køres 3 gange som “fyraftenskursus” i 2005. Sidste gang bliver i Esbjerg den 2., 9. og 16. november 2005. Alle dage fra 13.00-18.00. Prisen er kr. 3.000 incl. fortæring og kompendium. Ring og få tilsendt programmet. Tilmelding kan ske på kb@plastcenter.dk eller på telefon 36 97 36 00.

Program

Plast og polymere materialer generelt

Polymerisationsprocesser og -metoder

Polymeres struktur

Polymeres egenskaber

 • Mekaniske egenskaber (styrke, stivhed, sejhed)
 • Termiske egenskaber
 • Kemiske egenskaber
 • Andre fysiske egenskaber

Polymeres nedbrydning

 • Ved forarbejdning (termooxidativ nedbrydning)
 • Ved anvendelse

Polymeres forarbejdningsegenskaber

 • Viskositet
 • Polymeres fysiske opbygning
 • Smeltning – størkning
 • Krystallisation
 • Afkøling
 • Blanding af materialer

Additiver

 • Tilsætning af additiver
 • Kompatibilitet
 • Forarbejdningsadditiver
 • Funktionsadditiver

Problemer ved genbrug i produktionen

 • Nedbrydning af polymeren
 • Blanding af polymere materialer
 • Nedbrydning af additiver

Opsamling

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger