Inspirerende workshop om H2020 med fokus på Transport, Energi og Avancerede Materialer og Processer afholdt den 10. januar 2017

Arrangementet blev afholdt på Aalborg Universitet i Esbjerg, der var 23 deltagere, som alle fik en informativ og lærerig dag.

Der var inviteret 3 NCP’ere, National contact points, fra Eurocenter til at fortælle om delprogrammerne, og derudover var inviteret en virksomhedsrepræsentant fra Global Lightning til at fortælle om deres erfaringer med at søge midler til forsknings- og udviklingsarbejde. Sidst med ikke mindst var inviteret et konsulentfirma, Teknologiudvikling, til at informere om centrale elementer i en god ansøgning.

Bente Nedergaard Christensen fra DMN – PlastNet bød velkommen og fortalte om dagens program.

Herefter fulgte Andreas Bruun, fuldmægtig ved EuroCenter, Uddannelses- og forskningsministeriet. Andreas informerede både om delprogrammet Energi og om fokusområdet NMPB, da en af hans kollegaer havde meldt afbud. NMPB står for Programmet for Nanovidenskab, Avancerede Materialer, Produktionsteknologier- og processer og Bioteknologi

Andreas fortalte om, hvordan arbejdsprogrammerne bliver til, og hvad det er for en type udfordringer Europakommissionen ønsker løst indenfor energiområdet og NMPB. Han informerede om, hvordan programmerne er bygget op med Calls og underliggende Topics, og hvor man kan se alle opslagene på Participant Portal.

Der var desværre ingen aktuelle Topics at vise under NMPB, da sidste ansøgningsfrist er her i januar, så det ville ikke give mening at orientere om Topics, som det er for sent at ansøge til.

I stedet informerede han om, at forhandlingerne om det kommende program er i gang, og at der foreløbigt er 2 Calls og 7 områder nævnt i udkastet. Deltagerne blev også informeret lidt om, hvad de pågældende Calls og Topics indeholder.

Endelig viste Andreas lidt statistik over, hvor mange ansøgninger, virksomheder og midler vi i Danmark har søgt, og hvad succesraten har været inden for de forskellige delprogrammer.

Anne Maibohm Haridt, fuldmægtig ved EuroCenter, Uddannelses- og forskningsministeriet informerede herefter om delprogrammet Transport.

Delprogrammet sigter mod at styrke konkurrenceevnen for de europæiske transport erhverv og mod at opnå et europæisk transportsystem, der er ressourcebesparende, klima-og miljøvenligt, sikkert og integreret til gavn for alle borgere, økonomien og samfundet.

Som tilfældet var med fokusområdet NMPB, er der heller ikke aktuelle Topics under Transport, men arbejdsprogrammet for 2018-2020 er under udarbejdelse.

Det forventes at indholde de samme Calls som det nuværende program – Mobility for growth med underliggende 35 Topics, Automated Road Transport med 7 Topics og Green Vehicles med 13 Topics.

Da der ingen åbne Topics er under delprogrammet Transport, fortalte Anne også lidt om SMV instrumentet til glæde for de, der ikke deltog i vores sidste workshop, hvor dette netop var temaet.

Det forholder sig sådan, at man under SMV instrumentet, kan søge indenfor alle emner der hører under de to programmer ”Leadership in enabling and industrial technologies” eller ” Societal challenges”. De betyder, at det stadig er muligt at søge om Horizon 2020 midler i Transport regi, idet delprogrammet Transport hører under ”Societal challenges”. Fx er der et Topic under Tranport der benævnes: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility.

Anne præsenterede også lidt statistik. I den forløbne periode har 77 danske partnere deltaget i H2020 Transport projekter, og der har været en høj succesrate på 38 % og et hjemtag på 36,1 millioner Euro.

Anne sluttede af med at vise flere eksempler på danske virksomheder, der med held har søgt H2020 midler.

Efter frokosten var det Thomas H. Krogh fra Global Lightning, der fortalte om virksomheden og deres vej til at søge støtte til deres udviklingsprojekter. I begyndelsen havde de ikke megen held med det, men ved hjælp af professionelt konsulentfirma er det lykkedes, at få betydelig støtte til deres meget spændende projekter. Thomas sluttede af med Tips og Tricks til de fremmødte om, hvordan man kan få held med at søge og modtage ekstern støtte.

Asser Kalsbøll og Peter Flansmose fra konsulentfirmaet Teknologiudvikling var de sidste i dagens program, og de leverede et indlæg om centrale elementer i ”Den gode ansøgning” De berettede om, hvad der er op og ned i forhold til innovationsmidler, kom med gode råd om, hvad der er vigtigt i et innovationsprojekt, de kom ind på evalueringsprocessen, og sluttede af med gode råd til den gode ansøgning og flere eksempler på innovationsprojekter.

Bente Nedergaard Christensen afrundede dagen med at minde om, at der nu var mulighed for at tale med de inviterede erfarne rådgivere og specialister under 4 øjne om eventuelle projektidéer mv., og det var der flere, der benyttede sig af.

Bente inviterede også alle til at deltage i den næste planlagte workshop, som afholdes i begyndelsen af maj, og som forventes at omhandle ”Den gode ansøgning”.

Billeder fra dagen ses her:

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationerne fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger