Industriel anvendelse af neutron og røntgen-teknologi – hvordan Big Science skaber innovation i din virksomhed

Den 27. november 2017 afholdt Teknologisk Institut, LINX og Dansk Materiale Netværk et godt besøgt arrangement med fokus på de unikke muligheder, der er til rådighed for industrien med de nye faciliteter i European Spallation Source i Lund.

Dagen begyndte med et fælles oplæg af Axel Steuwer, University of Malta, der gav et godt og spændende overblik over industriel anvendelse gennem 20 år af forskellig Big Science faciliteter, herunder European XFEL i Hamburg, European Spallation Source og Max IV i Lund. Synkrotron og neutronstråling anvendes bl.a. inden for bil- og luftfartsindustrien samt energi- og sundhedssektoren.

Herefter gav Henning Friis Poulsen, DTU et interessant indlæg om multiskala analyse af materialer, efterfulgt af Jimmy Binderup Andersen, LINX association, der fokuserede på mulighederne med ESS for danske virksomheder.

Efter frokost bød dagen på 2 parallelle workshops med fokus på hhv. polymere materialer og metaller. Her blev der gået mere i dybden med konkrete virksomheds cases. Blandt andet fortalte en virksomhed fra kompositindustrien, at det har været muligt at følge hvorledes resin fylder og omslutter glasfibre i en form under infusionsprocessen.

Per Sigaard Christensen, TI gav et indlæg om hvorledes restspændinger måles i metaller, og at neutronstråling, ESS m.fl., bl.a. har den fordel indenfor de non-destruktive målemetoder, at den er hurtig, kan bestemme alle primære restspændinger, er et stærkt værktøj til kortlægning og måling kan udføres under driftsbetingelser.

Med neutronstråling kan man således forbedre produkter, processer eller materialer og opnå optimale løsninger. Deltagerne havde alt i alt en spændende og lærerig dag.

Se billeder fra dagen her:

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se dagens præsentationer her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger