Livlig erfaringsudveksling på GCO temadag

Torsdag den 9. juni 2022 afholdt DMN en temadag, hvor indlægsholdere samt øvrige deltagere kunne udveksle erfaringer om deres vej mod at blive mere bæredygtige.

Indlægsholderne havde alle deltaget i det store nationale projekt ”Grøn Cirkulær omstilling” og de fortalte om deres ”udbytte” af forløbet og deres tanker om det fremtidige arbejde mod at blive mere bæredygtige.

Der var en livlig debat dagen igennem og stor spørgelyst blandt deltagerne.

Det var en erfaring, at det kan være en stor udfordring at komme i gang med den grønne omstilling, men der var enighed om, at det er vigtigt at komme i gang. Det blev kraftigt anbefalet at lave delmål og fremhævet, at det er meget vigtigt at medinddrage alle medarbejdere.

Der var også en livlig debat om rentabilitet og markedsføring.

Deltagerne, der havde deltaget i GCO forløb, var alle godt tilfredse med deres forløb, og synes de havde lært meget undervejs.

Dagen blev afsluttet med en rundvisning på fabrikken.

Tusind tak til alle deltagerne for deres store engagement.

 

Billeder fra dagen

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se dagens præsentationer her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger