Feltarbejde på Hvide Sande strand

DMN er i et samarbejdsprojekt i fuld gang med at få overblik over mængden af mikroplast på strande på den jyske vestkyst, og der er stor interesse for projektet, bl.a. fra DR/P4 der var på pletten, da der blev udført feltarbejde på Hvide Sande strand.

Interview med Bente Nedergaard Christensen kan høres her >

En af bekymringerne er, om mikroplasten afgiver giftige kemiske forbindelser som på sigt ender i fødekæden, hvis den ikke fjernes. Hør interview med biolog Melanie Brauckhoff fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, som er en af partnerne i projektet.

Interview med Melanie Brauckhoff kan høres her >

Nedenfor er billeder fra Hvide Sande:

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger