Færdiggørelse af Fremtidens Bolig case rapport

Projektet ”Fremtidens Bolig” startede i 2007 og endte med en screeningsrapport med titlen ”Valg af materialer til fremtidens bolig – Forundersøgelser” i 2012. Projektet blev sat i venteposition på grund af manglende projektleder.

Projektet er startet op på ny, hvor der fortsættes med færdiggørelse af en case rapport med titlen ”Valg af materialer til fremtidens bolig – Analyser og test af komponenter”.

På baggrund af resultaterne fra forstudierne er der udført adskillige test og analyser af udvalgte bygningsdele i kompositmaterialer. Disse er udført i samarbejde med Wimex ApS, Scan-Plast A/S og FORCE Technology.

Case rapporten forventes afsluttet i april måned.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger