DMN deltager i udviklingsprogrammet industri 4.0

DMN er blevet partner i udviklingsprogrammet Industri 4.0.

Formålet med programmet som Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet står bag er, at sprede viden om og fremme anvendelsen af Industri 4.0 i flest mulige SMV’er. Programmet skal således medvirke til at øge antallet af innovative SMV’er for derigennem at øge produktivitet, vækst og jobskabelse.

Øvrige partnere er:

Den Europæiske Union (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), Region Midtjylland, DAMRC, Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Væksthus Midtjylland, Dansk Materiale Netværk (DMN), Innovationsnetværk for biomasse (INBIOM), Innovationsnetværk for IT (InfinIT), Innovationsnetværket RoboCluster.

Programmet er finansieret af Region Midtjyllands regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s Regionalfond. Se mere på hjemmesiden her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger