Det andet møde i Cirkulær Økonomi forum Esbjerg

Igen et interessant møde i Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune. Denne gang afholdt hos Marius Pedersen med oplæg fra:

  • Designskolen Kolding omkring hvordan de bruger designmetoder til at komme hele vejen rundt om produktet
  • Dansk Affaldsminimering omkring udfordringerne ved genbrug af husstandsindsamlet plast
  • Ribe Flaskecentral der årligt sorterer 8000 tons plast/glas/metal indsamlet i Esbjerg Kommune
  • RC Plast der siden starten af 80’erne har oparbejdet plastaffald fra industrien med en kapacitet på 15.000 t/år
  • Clean Cluster orienterede om støtte mulighederne gennem Clean Green Plan til udarbejdelse af virksomhedernes grønne forretningsplaner
  • Marius Pedersen fortalte om affaldsfraktioner på anlægget i Esbjerg og genanvendelsesmuligheder for disse fraktioner

Oplæggene gav anledning til mange spørgsmål og ivrige diskussioner blandt de 26 deltagere.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger