Dansk Materiale Netværk og PERCY møder Indien

I december 2021 havde Dorte Walzl Bælum, netværksdirektør hos Dansk Materiale Netværk, et meget interessant møde med Hr. Joseph Kurian, Innovationsrådgiver, fra Innovation Centre Denmark i Bangalore.

Under mødet blev yderligere muligheder for samarbejde drøftet.

Det næste arrangement, der er planlagt, er et webinar om samarbejdsmuligheder mellem danske og indiske virksomheder. Medlemmer af DMN og partnere i PERCY projektet vil blive inviteret.

Foto: Joseph Kurian mødes med Dorte Walzl Bælum i Ingeniørhuset i København.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger