Dansk Materiale Netværk i samarbejde med Danmarks førende vindmølleproducenter

I et samarbejde mellem Dansk Materiale Netværk, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, SGRE, og Vestas Wind System A/S, VWS, og en række underleverandører, arbejdes der med at udvælge de optimale materialer til de rigtige konstruktioner for at nedbringe Cost Of Energy, COE.

Valget af Materialer har overordentlig stor betydning for, hvad det koster at producere energi, og det er årsagen til, at samarbejdet er igangsat. Man er i projektgruppen blevet enige om at lægge ud med at se på materialer til sekundære komponenter til vindmøller, mere specifikt materialer til platforme i vindmølletårne. Det skal afdækkes, om det er muligt at reducere prisen pr. kvadratmeter platform med mindst 20% i forhold til den nuværende pris.

For nuværende anvender SGRE platforme af stål, mens VWS anvender platforme af aluminium.

Priserne på råvarer er svingende, men en anden vigtig faktor er tiden til montering af plat-formsdelene, hvor det tager væsentligt længere tid at montere platformdele af stål end de tilsvarende af aluminium.

I udviklingsprojektet arbejdes der pt. med 2 løsningsforslag, hvor MM Composite A/S og Avanti Wind System A/S arbejder med på forslag 1 og Fiberline Composite A/S og Aalborg Universitet arbejder med på forslag 2.

Det er tanken, at løsningsforslagene skal kunne tilpasses forskellige tårndiametre, og at der på sigt skal kunne udarbejdes industristandarder for platforme.

I Forslag 1 er der udviklet et design med en støttestruktur af aluminiumstiger og med platformdæk af kompositmateriale. Pt. er der fremstillet et antal prototyper, og der har været udført forsøg med udbøjning samt et monteringsforsøg i et tårnsvøb, der var meget lovende. Fordelen ved dette forslag er, at såvel støttestrukturen af aluminium som kompositdelene er meget lette og hurtige at montere.

Forslag 2 er et design bestående af sammenklappelige hyldeknægte og med justerbart bøjeligt gelænder, så det kan tilpasses alle tårndiametre. Løsningen er fremstillet af kompositmateriale og platformsdækket kan enten være af kompositmateriale eller af aluminium. Der er udført mekaniske test på hyldeknægtene, hvorefter der er optimeret på konstruktionen som herefter skal testes igen.

Der arbejdes pt. videre med forsøg og med optimering af løsningsforslagene, for at opnå de ønskede besparelser. Hvis det lykkes at opnå en reduktion af total cost for platformene, vil der være et betydeligt forretningspotentiale for de involverede virksomheder, og mulighed for at nedsætte prisen på elektricitet til gavn for forbrugerne.

Herunder kan ses tekniske tegninger samt billeder af prototyper af de to løsningsforslag.

Der var oprindeligt adskillige løsningsforslag, der blev skabt på en idégenereringsdag, skitser af disse kan ses her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger