Dansk Materiale Netværk er blevet en realitet og et demonstrationsprojekt er i gang

Dansk Materiale Netværk (DMN) er blevet en realitet fra begyndelsen af 2014 med officiel start den 1. juli 2014. DMN er et landsdækkende materialenetværk, og er en fusion af de 3 eksisterende netværk PlastNet, Staalcentrum og Alucluster. PlastNet repræsenteres af Plast Center Danmark (PCD).

DMNs formål er at samle og formidle viden om materialer samt processer og teknologier, der har relation til materialer. Desuden vil DMN levere teknisk formidling, uddannelse, netværk og projektarbejde, som bidrager til udvikling og innovation i de danske virksomheder indenfor materialevidenskab. Dette vil styrke den danske konkurrenceevne på de globale markeder. Indsatsområderne DMN vil koncentrere sig om er energi, velfærdsteknologi, transport og procesteknologi i fødevareindustrien.

Det første demonstrationsprojekt i DMN er allerede i gang og har titlen “Erfaringer med konstruktionsmaterialer i procesudstyr”. Projektet handler om at finde alternative materialer til rustfri stål, der hvor anvendelse af stål er problematisk. Projektet starter med en kortlægning af eksisterende erfaringer med konstruktionsmaterialer til procesudstyr i slagterier. Med udgangspunkt i disse erfaringer er Danpos kyllingeslagteri i Års valgt som samarbejdspartner.

På udvalgte steder i kyllingeslagteriet, hvor der er et stærkt korrosivt miljø, testes holdbarheden af rustfrit stål i forhold til plast og overfladebehandlet aluminium. Der er stor fokus på udvalgte emner ved transportsystemerne.

Efter besøg hos Danpo og samtaler med relevante personer, har PCD udarbejdet en beskrivelse af det korrosive miljø, som procesudstyret er udsat for, og en kravspecifikation til konstruktionsmaterialer, der skal anvendes i dette miljø. En systematisk materialevalgsprocedure blev udarbejdet, og dette førte til valg af plastmaterialer til testemner. Der er identificeret 3 forskellige plasttyper, der opfylder de fysiske-kemiske og mekaniske krav, samt de økonomiske krav til emnet. Disse er polysulfon PSU, polyphenylensulfid PPS og en speciel polyamid PA. Inden for disse hovedtyper blev 10 kvaliteter identificeret som mulige kandidater.

Materialerne testes in situ i produktionen og accelererede forsøg udføres i laboratoriet. Der udføres ligeledes rengørlighedstest.

Den første periode for in situ test er afsluttet og testemnerne er undersøgt for korrosion og rengørlighed på IPU Teknologiudvikling, Center for Hygiejnisk Design, DTU. De udførte test er non-destruktive, og det var muligt at returnere emnerne til Danpo og fortsætte med in situ forsøget. Den næste vurdering af emnerne fra in situ test er planlagt til at finde sted i slutningen af juni 2014.

Accelererede test udføres for at kunne vurdere langtidsholdbarden af materialerne i det stærkt korrosive miljø der er i slagteriet. Eksponeringen for accelererede test foregår i laboratorierne hos IPU Teknologiudvikling, DTU. Statistisk forsøgsplanlægning, der indeholder forsøgscyklus, forsøgsplaner og efterfølgende statistisk behandling af forsøgsresultater, samt måling af resultater for plast, foretages af PCD.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2014.

Følgende virksomheder har bidraget til projektets afvikling:

  • Danpo Kyllingeslagteri i Års har bidraget med support og stillet til rådighed deres produktionssystemer til testarbejde.
  • AMU Center Syd har bidraget med sprøjtestøbning af plastemner.
  • Rustfri stålplader er leveret af LP Kolding A/S.
  • Alumeco har leveret plader i udvalgte legeringer til forbehandling og test og assisteret AluCluster med udvælgelse af egnede legeringer.
  • Dansk Materiale Teknologi, DMT, har overfladebehandlet plader og hjul.
  • Dansk Anodiserings Industri A/S har anodiseret en række plader.
  • A/S HAI Horsens har overfladebehandlet aluminiumsemner, der styrer transportsystemer.
  • Marel, leverandør af maskiner og komplette løsninger til fødevareindustrien, har leveret støbte aluminiumsemner til styring af transportsystemerne på slagteriet.
DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger