DAKOFA konference ”Vejen ud af plastproblemet? – den første danske handlingsplan for plast”

En konference med fokus på den nyligt udgivne ”Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan”, hvor Anne Harborg Larsen fra Miljø- og Fødevareministeriet gennemgik handlingsplanen og redegjorde for nogle af tankerne bag, samt at et nationalt plastcenter er en meget central del af planen.

Desuden blev EU’ plaststrategi og Engangsplast-direktivet også kommenteret. PCD/DMN havde et indlæg med overskriften ”Nyeste viden om fremtidens plastmaterialer”.

Dagen sluttede af med korte indspark fra en række centrale organisationer omkring ”Et dansk videncenter for plast – hvad skal det kunne”, efterfulgt af en livlig debat med salens ca. 70 deltagere.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger