Bedre innovation

Inden udgangen af 2015 skal Styrelsen for Forskning og Innovation indgå kontrakter for 900 mio. kroner med de danske GTS-institutter. Resultat­kontraktmidlerne skal sikre opbyggelsen af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv og i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder.

Styrelsen for Forskning og Innovation lægger stor vægt på, at de fremtidige brugere af GTS-ydelserne er med til at sikre, at de ydelser der bliver udviklet, er de rette ydelser i forhold til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Vi vil derfor opfordre jer virksomheder til at bidrage med input.

Alle kan byde ind

For at få de bedste idéer udviklet har styrelsen i dag åbnet hjemmesiden www.bedreinnovation.dk, hvor GTS-institutterne har lagt 109 forslag til, hvad der skal udvikles i de kommende år frem til åben diskussion. Her kan virksomheder, forskere, erhvervsorganisationer, erhvervsfremmeaktører, offentlige myndigheder og private bidrage med kommentarer og forslag til styrkelse af forslagene.

Debatten på www.bedreinnovation.dk fortsætter frem til den 14. maj 2015. Forslagene danner basis for GTS-institutternes endelige ansøgninger. Styrelsen for Forskning og Innovation vil i sin prioritering af resultatkontraktmidlerne lægge vægt på de synspunkter og den feedback, som gives fra interessenter via hjemmesiden.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til BedreInnovation.dk eller vil vide mere om GTS-institutternes resultatkontrakt-proces, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Kåre Nordahl Larsen på e-mail knj@fi.dk eller telefon 7231 8430 eller specialkonsulent Jan Kristiansen på e-mail jki@fi.dk eller telefon 7231 8429.

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger