Aluminium, innovation, inspiration og ny viden

Alutech – Industrisammenslutningen, Dansk Industri afholdt tirsdag den 20. september årets 3. netværksdag i et samarbejde med DAMRC og DMN AluNet. Mødet fandt sted på DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center i Herning. 20 deltagere havde sat hinanden stævne til en interessant og inspirerende dag!

AluTech, Industrisamarbejdet – Dansk Industri netværksdage er det forum, hvor aktørerne i aluminiumbranchen og øvrige interessenter sætter hinanden stævne til dialog, inspiration og frem for alt – Netværk.

Netværkets fokus er fremdeles ”Værdiskabelse i netværk”. Dette med udgangspunkt i de udfordringer underleverandører i forsyningskæden mødes af. De inspirerende indlæg tager altid deres afsæt i såvel kommercielle som tekniske vinkler på tidens udfordringer og temaer.

Dagen bød på et spændende program, hvor virksomhedsrepræsentanter fra branchen gav et indblik i det stigende antal anvendelsesmuligheder aluminiumindustrien, som et vækstområde frembyder.

Mellem indlæggene var der programsat netværksblokke, hvor der over en forfriskning ivrigt blev drøftet aluminiumrelaterede problemstillinger med ligesindede.

Jim Hansen fra Alutech Industrisammenslutningen, DI bød velkommen og fortalte hvorledes man ønskede, at give netværket endnu mere styrke i det kommende år. Konceptet med de 3 årlige møder samt en regulær Aluminium Branchedag i foråret fastholdes. De tilsyneladende gode erfaringer med at tilbyde netværksrejser, som til Aluminium2016 til november, ønskes ligeledes fulgt op og udbygget på passende vis i 2017.

Hans Schmidt Lindholm fra DMN AluNet ledte derefter resten af netværksdelen. ”Bordet rundt – hvad optager mit virke lige nu”, gav som vanligt deltagerne en opdatering på deres aktiviteter samt var kilde til inspiration, spørgsmål og senere drøftelser.

Hans fulgte derefter op på Svend Ole Madsens, Syddansk Universitet, indlæg fra Aluminium Branchedagen i juni måned. Her blev formidlet de tilbagemeldinger, som deltagerne var kommet frem med i workshop omkring temaet ”Værdiskabelse gennem kundeudvikling frem for kundetilpasning”.

Efter frokosten tog DAMRC over, og Direktør Klaus Bonde Ørskov fortalte om centrets historik og aktiviteter. Den tekniske del af hans indlæg gik bagom teorien, der ligger til grund for de to teknikker: Tap Testing og VSR, Vibratory Stress Relief.

I et samspil med netværksblokke var resten af dagen helliget demonstrationer af ovenstående på DAMRC’s moderne state-of-the-art maskinpark samt forskningsfaciliteter. José Pelegay, Jan Møller Jensen og Maria Totorikaguena demonstrerede og gennemgik i praksis hhv. Tap Testing og VSR teknologien.

Dagen sluttede som planlagt klokken 15.15.

Billeder fra dagen ses her:

Hvis du er medlem af DMN, kan du logge ind og se præsentationer fra dagen her >

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger