95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder

Hvis Danmark skal nå klimamålene og samtidig være i stand til at konkurrere på det globale marked, er det afgørende, at vi får landets små og mellemstore virksomheder med på den grønne omstilling. De små og mellemstore virksomheder udgør 99% af dansk erhvervsliv og langt fra alle virksomhederne er klædt på til at omstille sig til bæredygtige forretningsmodeller. Det vil en investering på 95 mio. kr. gøre noget ved.

Manglende ressourcer og manglende viden er nogle af de primære udfordringer i forhold til en cirkulær omstilling. For mange af virksomhederne er det for stor en mundfuld at komme i gang, for hvor skal man starte, og hvad kan betale sig.

Netop derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse valgt at investere 95 mio.kr. i grøn og cirkulær omstilling i små og mellemstore virksomheder. Investeringen skal understøtte virksomhederne i deres omstilling til bæredygtige og grønne forretningsmodeller ved hjælp af gratis rådgivning og udarbejdelse af grønne forretningsmodeller.

Projektet “Grøn Cirkulær Omstilling” er en ambitiøs satsning og vidner om, at Danmark ønsker at være foregangsland, når vi taler om cirkulær omstilling. Hvis danske virksomheder får skabt cirkulære forretningsmodeller, er det et vigtigt konkurrenceparameter og kan skabe store vækst- og eksportmuligheder.

I 2019 fik virksomheden Komproment lavet en grøn forretningsmodel, hvilket har været en kickstarter til helt nye forretningsområder og nye markeder.

“Det at få en grøn og cirkulær forretningsmodel, har gjort, at vi i Komproment har differentieret os fra vores konkurrenter og fået åbnet op for nye forretningsområder. På mange områder blev vi pludselig frontrunnere, hvilket har været en stor konkurrencemæssig fordel. At det så også har tilført en masse positivt til virksomhedens kultur, er et kæmpe plus. For hvem kan ikke lide at arbejde i en virksomhed, som både tjener penge og gør noget godt for miljøet”, siger Mads Røge, CSR og Miljø, Komproment.

Konkret handling til gavn for virksomhederne

Helt konkret skal de 95 mio. kr. hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Det kan enten foregå gennem individuel rådgivning, kollektive forløb eller korte intensive forløb.

“Der er behov for nogle helt konkrete aktiviteter, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at komme i gang med den cirkulære omstilling og for at realisere de potentialer, der er forbundet med udviklingen af bæredygtige forretningsmodeller. Derfor giver dette projekt virksomhederne en mulighed, som både gavner klimaet, men også virksomhederne selv”, siger Karin Klitgaard, Underdirektør i Dansk Industri.

Den brede palette af aktivitetsmuligheder i projektet skal sikre, at også de virksomheder, der endnu ikke har arbejdet seriøst med at udarbejde en grøn forretningsmodel synes, at der er aktiviteter, der matcher deres interesser. Deltagelse i forløbet åbner samtidig op for nye kontakter og netværk med andre virksomheder, der kan give nye ideer og inspiration til forretningsudvikling.

Cirkulær omstilling er nødvendig for vores klimaregnskab

Cirkulære omstillinger vigtig, hvis vi skal reducere vores CO2-udledning. Det sker ikke, hvis vi kun omstiller energisektoren.

“Der er brug for at omstille hele Danmark til en cirkulær, grøn økonomi, hvis vi skal reducere CO2-udledningen. Mange tror, at det kun handler om energi. Det gør det ikke. Det vurderes, at 45% af de globale CO2-udlendinger stammer fra materialer og produkter, som vi forbruger. Den viden skal vi handle på”, siger Camilla Haustrup Hermansen, Direktør i Plus Pack og Formand for Regeringens Klimapartnerskab for Affald, vand og den cirkulære branche.

Den samlede grønne satsning vil ikke bare kunne mærkes i de deltagende virksomheder, men også på Danmarks klimaregnskab. Over Grøn Cirkulær Omstillings treårige levetid ventes indsatsen at reducere energiforbruget med ca. 20.000 GJ og spare miljøet for ca. 19.000 tons CO2 årligt.

Fakta om Grøn Cirkulær Omstilling:

  • Målgruppen for projektet er virksomheder, der endnu ikke er kommet i gang med den grønne omstilling.
  • Indsatserne har bl.a. fokus på at fremme virksomhedernes udvikling af mere grønne forretningsmodeller gennem øget plastgenanvendelse og værdiudnyttelse af materialer, samt udvikling af potentialer ved cirkulært design og produktudvikling.
  • Partnerskabet bag projektet “Grøn og Cirkulær Omstilling” er: Lifestyle & Design Cluster, CLEAN, Erhvervshusene, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, Gate21, Plast Center Danmark, Danish Food Innovation, Dansk Industri, Dansk Design Center DAMRC og Næstved Kommune
  • Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.
  • Læs mere om projektet på groenogcirkulaer.dk

For mere info om projektet, kontakt venligst:

Søren Bernt Lindegaard, CLEAN, +45 4259 5020 eller sbl@cleancluster.dk

Kim Hjerrild, Lifestyle & Design Cluster, +45 6037 7221 eller kim@ldcluster.com

Leise Marud, Plast Center Danmark, +45 2329 0357 eller lm@plastcenter.dk

Dorte W. Bælum, Plast Center Danmark, +45 6035 1990 eller dwb@plastcenter.dk

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger