3D print arrangement hos NEXTTECH

35 gæster havde på årets sidste oktoberdag taget imod Invitationen til at se hvad 3D print kan gøre for deres virksomhed!

NEXTTECH er et videnscenter, hvor virksomheder kan blive medlem og drage nytte af deres viden og kompetencer indenfor 3D print i både metal og plast. Sammen med DMN afholdtes arrangementet der havde fri deltagelse for alle interesserede.

Dagen bød på et varieret program hvor ikke mindst rundvisningen i den betydelige maskinpark gjorde indtryk.
Forinden havde Kurt Due Petersen fra PLM Group givet en udførlig indføring i 3D prints muligheder og perspektiver.

CEO Thomas Munch-Laursen fra Aguardio gennemgik en konkret udviklingscase. Her understregedes vigtigheden af og mulighederne ved at produktudviklingen tilpasses processen og ikke blot bygger videre på et oprindeligt emnes tidligere konstruktion.

Inden afslutningen kl. 13 bød NEXTTECH på en Sandwich under hyggelige former hvor der var rig lejlighed til supplerende spørgsmål og netværk.

Se billeder fra dagen her

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger