Grøn omstilling af plastindustrien

Grøn omstilling er i stor stil i fokus indenfor plastindustrien. Af den grund vil der være flere projekter relateret til den grønne omstilling. I det nedenstående kan I læse mere om projekterne.

SMV:Grøn 2.0

Plast Center Danmark, som faciliterer DMN, er rådgiver for SMV:Grøn 2.0.

SMV:Grøn er en voucherordning, hvis din virksomhed har brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi. Din virksomhed kan søge om støtte til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

✍ Det kommende ansøgningsvindue åbner den 13. september 2023 og lukker den 11. oktober 2023 ❗

Der er de 8 slags vouchers i SMV:Grøn 2.0, som du kan gøre brug af:

 • 💬 Rådgivningsvoucher, 50.000 kr.
 • 💬 Rådgivningsvoucher, 150.000 kr.
 • 🛒 Investeringsvoucher, 50.000 kr.
 • 🛒 Investeringsvoucher, 150.000 kr.
 • 🛒+💬 Rådgivningsvoucher, 50.000 kr. + Investeringsvoucher, 50.000 kr.
 • 🛒+💬 Rådgivningsvoucher, 50.000 kr. + Investeringsvoucher, 150.000 kr.
 • 🛒+💬 Rådgivningsvoucher, 150.000 kr. + Investeringsvoucher, 50.000 kr.
 • 🛒+💬 Rådgivningsvoucher, 150.000 kr. + Investeringsvoucher, 150.000 kr.

Du kan finde mere information her om SMV: Grøn 2.0: www.virksomhedsprogrammet.dk

SMV:Grønne Kompetencer

Plast Center Danmark, som faciliterer DMN, er rådgiver for SMV:Grønne Kompetencer.

Hvis din virksomhed har brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling, så er det SMV:Grønne Kompetencer, du skal søge. Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medar­bej­dere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling. Der er mulighed for at ansøge 2-3 gange årligt.

✍ Næste ansøgningsrunde er fra den 13. september 2023 til den 11. oktober 2023 ❗

Der er de 3 slags vouchers i SMV:Grønne Kompetencer, som du kan gøre brug af:

 • ✂ Voucher 1 – Skræddersyede 1:1 forløb
 • 🔎🧾 Voucher 2 – Deltagelse i eksisterende tilbud
 • 🙍‍♂️🙎‍♀️ Grøn Kickstart – Kollektive workshops

Du kan finde mere information her om SMV: Grønne Kompetencer: www.virksomhedsprogrammet.dk

DMN - Danmarks industriportal for løsning af materialerelaterede problemstillinger