Sporbarhed

Staalcentrum har afholdt og deltaget i en del seminarer og arbejdsgrupper om sporbarhed i relation til EU forordningen 1935/2004. Forordningen fordrer, at virksomhederne kan dokumentere sporbarhed af materialer, der er brugt til produktion af selve udstyret.

Også betegnelsen Fødevare Kontakt Materialer (FKM) er anvendt.

I forbindelse med projektet er der en præsentation fra september 2011 tilgængelig.

Medlemmer af StaalNet kan logge ind og se præsentationen i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Lena Thyssen
Laboratorieingeniør
M.Sc. Chem.
T: 36 97 36 05
M: 60 35 19 97
E: lt@dmn-net.com