Erfaringer med konstruktionsmaterialer i procesudstyr

I levnedsmiddelbranchen anvendes traditionelt rustfrit stål, og det er ikke altid problemfrit. Der er behov for at finde nye alternative materialer, der kan substituere rustfrit stål. I projektet testes og sammenlignes rustfrit stål med to alternative materialer hhv. plast og aluminium.

Polymere materialer er lette, korroderer ikke og kan masseproduceres billigt og mere effektivt sammenlignet med metaller. Kompositte materialer er korrosionsbestandige, og deres styrke kan sammenlignes med stål og aluminiumslegeringer. Kompositter har et bedre styrke/vægt forhold end metaller, og af andre fordele kan eksempelvis nævnes designmæssige og produktionstekniske fordele.

Projektets formål var at foretage en screening af fødevareindustriens erfaringer med konstruktionsmaterialer til procesudstyr. Med udgangspunkt i disse erfaringer, blev der indenfor projektets tidsramme og budget udvalgt problematiske procesudstyrsemner til videre analyse. En systematisk materialevalgsprocedure blev udarbejdet, og alternative materialer blev foreslået. Disse materialer blev testet in situ i produktionen. Der udførtes ligeledes accelererede forsøg i laboratoriet, med henblik på at kunne forudsige materialernes langtidsholdbarhed i det stærkt korrosive miljø. Efter eksponering belv de alternative materialer testet for rengørlighed.

Projektet blev afsluttet med forslag til design-/materialeændring af emner fra udvalgte cases, og danner i dag baggrund for videreudvikling af guidelinees for konstruktionsmaterialer og design i fødevareindustrien.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 1.600,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 200,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Lena Thyssen
Laboratorieingeniør
M.Sc. Chem.
T: 36 97 36 05
M: 60 35 19 97
E: lt@dmn-net.com