Valg af materialer til fremtidens bolig

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark, Den Europæiske Union og staten - læs mere her

Projektet var omfattet de indledende faser af et større og længerevarende projekt omkring opførelse af ”Fremtidens bolig”. Projektet havde gennem anvendelse af nye, fortrinsvis plastbaserede materialer og andre højteknologiske produkter - kombineret med nye konstruktions- og byggeprincipper - realiseret et koncept for en fremtidsorienteret boligtype primært til det lave, individuelle byggeri.

Projektet inkluderede en fastlæggelse af de nødvendige og relevante funktionskrav til fremtidens familiebolig, så den levede op til høje standarder, hvad angik energieffektivitet, komfort, indeklima, sikkerhed og design mv. Byggeriet og de anvendte materialer skulle desuden kunne leve op til internationale standarder for bæredygtighed.

Endelig tilstræbedes det, at projektet bidrog til en ny og fremadrettet debat om plastog miljøteknologi i byggebranchen, der i dag var kendetegnet ved at være meget traditionsbunden.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com