Skade- og havariundersøgelser af plast

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

En skade i et plastprodukt f.eks. i forbindelse med dræning af store vandmængder, i bærende konstruktioner af kompositmaterialer eller i en medical device til medicindosering kan ofte få katastrofale konsekvenser. Når skaden først er sket, er der derfor ofte brug for en hurtig klarlæggelse af årsagen til hændelsen for at forhindre fremtidige ulykker.

Formålet med projektet er derfor at udvikle kompetencer til på en hurtig og systematisk måde at finde årsagen til en skade i et plastprodukt. Endvidere er formålet at opbygge en viden omkring brudmekanismer og brudmønstre i plast baseret på erfaringer opnå et med lysmikroskopi og specielt scanning elektron mikroskopi (SEM), som er meget udbredt indenfor havariundersøgelser på metaller.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 1.600,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 200,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com