Nedbrydning af plast

Et projekt finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

Alle materialer nedbrydes med tiden, men med plast er der særlige problemer, fordi plast nedbrydes meget hurtigere end de fleste andre materialer.

Nedbrydningen er afhængig af plasttypen og af de påvirkninger, som materialet bliver udsat for under produktionen (varme, sterilisering, m.m.) og i brugssituationen (UV-lys, vejrpåvirkninger, kemikalier og varme).

Formålet med projektet var at opnå en øget viden om, hvordan plast nedbrydes og hvilke faktorer, der påvirker nedbrydningen af en given plast. På baggrund af den opnåede viden var det målet at kunne opstille retningslinier for hvordan nedbrydning af plastmaterialerkan forebygges eller helt undgås.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com