Innovative plastanvendelser for optimering af solcellemoduler

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Den Europæiske Union og Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

En række virksomheder med SunSil fra Toftlund i spidsen har arbejdet på at udvikle energisystemer, der kan medvirke til en bedre og mere effektiv udnyttelse af den vedvarende energi fra solen til gavn for den enkelte bruger og for miljøet.

Med afsæt i denne vision har virksomhederne arbejdet på at udvikle en række forbedrede solcellepaneler. PCD har i denne forbindelse afdækket mulighederne for at substituere traditionelle materialer med polymere materialer med det formål at opnå en direkte eller indirekte reduktion af energiforbruget.

Der er tale om alt-i-et-produkter med bedre energiøkonomi sammenlignet med kendt teknologi. Samtidig tager anlæggene sig bedre ud, idet de udgør en teknologisk ornamentering på de bygninger, hvor de monteres.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her.

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com