Innovativ anvendelse af kompositmaterialer

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Den Europæiske Union - læs mere her

Projektet "Innovative kompisitmatereialer" omhandler dels en færdiggørelse men også en videreførelse af et igangværende projekt omkring anvendelse af kompositmaterialer i korrosivt miljø. Der vil således blive bygget videre på de allerede gjorte erfaringer i det oprindelige projekt, hvor der blev foretaget analyser af det korrosive miljø, foretaget diverse materialetest samt arbejdet med problemstillinger omkring fremstilling af prototype i form af en trappe til opstilling i svømmehal.

I projektperioden vil der blive udført analyser af afsætningsmuligheder i ind- og udland, foretaget erfarings- og vidensopsamling omkring relvante problemstillinger. Der vil blive udført yderligere testarbejde, gjort yderligere tiltag omkring design og konstruktion.

Mulighederne for automatisering af udvalgte produktionsprocesser vil blive undersøgt. Derudover skal prototypen installeres og søges godkendt. Efterfølgende vil der blive foretaget serviceeftersyn af prototypen og blive gennemført tilfredshedsanalyse blandt brugere og teknikere.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 2.500,00 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 500,00 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Bente Nedergaard Christensen
Polymerspecialist - projektleder
B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
T: 36 97 36 03
M: 60 35 19 93
E: bnc@dmn-net.com