Kontingentsatser for 2022

Virksomheder, som er medlemmer af: Aluminium Danmark eller Plastindustrien:

  Årligt kontingent - ekskl. moms
Virksomheder > 100 ansatte 6.500,00
Virksomheder < 100 ansatte 3.500,00

 

Virksomheder, som ikke er medlemmer af: Aluminium Danmark eller Plastindustrien:

  Årligt kontingent - ekskl. moms
Virksomheder > 100 ansatte 9.500,00
Virksomheder < 100 ansatte 5.000,00

 

  Årligt kontingent - ekskl. moms
Enkeltmandsvirksomhed 2.000,00

 

Ophør af medlemskab skal ske med mindst tre måneders skriftligt varsel inden udløb af DMNs kontingentår (1. januar - 31. december).

Se DMNs spændende
arrangementer

Har du spørgsmål?
Kontakt DMN