Dansk Materiale Netværk deltager som partner i Udviklingsprogrammet Industri 4.0

Hvad er udviklingsprogrammet for Industri 4.0?

Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 er en målrettet indsats med formålet at styrke vækst og innovationskraften blandt små og mellemstore virksomheder, SMV’er, i Region Midtjylland. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i konkrete innovationssamarbejder, hvor virksomhederne kan få adgang til viden om nye teknologier og hjælp til at implementere disse i deres produkter, services eller produktionssystemer.

Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet er operatør og projektleder for programmet.

Plads til 30 virksomheder

Målet er at øge antallet af virksomheder, der kan omsætte teknologi til nye forretningsmuligheder og dermed opnå et industrielt konkurrenceforspring på det globale marked.

”Mange virksomheder kan skabe et markant forspring ved at implementere nye vækstteknologier i deres udviklingsaktiviteter, og mange virksomheder er simpelt hen nødt til at gøre det for at overleve i morgen og på sigt. Industri 4.0 transformerer erhvervslivets rammevilkår og baner vej for helt nye forretningsmodeller,” siger Andy Drysdale, sektionsleder ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Han er projektleder på det nye program, der skal gennemføre ti nye innovationssamarbejder med i alt 30 virksomheder, og der er åbent for ansøgninger i dag.

Læs mere om udviklingsprogrammet Industri 4.0 i denne brochure her >

Videnskaben, produktiviteten og eksporten

Programmet henvender sig i princippet til alle små og mellemstore virksomheder med et teknologibaseret innovationsbehov. De virksomheder, der får plads i programmet, skal samarbejde i et lille konsortium med to øvrige virksomheder og en videninstitution omkring en konkret problemstilling.

Andy Drysdale udpeger i den sammenhæng særlige forskningsområder med betydning for industriens tilpasning til Industri 4.0 bølgen:

”Avancerede, smarte materialer, smarte produkter og processer og kunstig intelligens er vækstteknologier, der for alvor kan vil få betydning for erhvervsudviklingen i de kommende år. Den viden, universiteterne skaber på området, forandrer produktionsvilkårene radikalt. Grundlæggende handler industri 4.0 om, at maskiner og produkter bliver intelligente og selvlærende og kan udveksle information i realtid. Det er klart, at virksomheder, der er gode til at spotte mulighederne i de videnskabelige fremskridt og skabe nye samarbejdsformer omkring innovation, vil få et betragteligt konkurrence forspring,” siger han.

Det er i Danmark veldokumenteret, at ny viden og teknologi øger virksomhedernes produktivitet og eksportevne.

Mere information om Udviklingsprogrammet Industri 4.0

Udviklingsprogrammet Industri 4.0 har et budget på 25 mio. kr.

Det har plads til i alt 30 virksomheder fordelt på ti projektsamarbejder med videninstitutioner.

Programmets partnere er: Den Europæiske Union (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), Region Midtjylland, DAMRC, Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Væksthus Midtjylland, Dansk Materiale Netværk (DMN), Innovationsnetværk for biomasse (INBIOM), Innovationsnetværk for IT (Infinit), Innovationsnetværket RoboCluster.

Programmet er finansieret af Region Midtjyllands regionale erhvervsudviklingsmidler og EU's Regionalfond.

Der er åbent for ansøgninger nu og frem til april 2019, så vil du høre mere om dine muligheder, kan du kontakte nedenstående DMN medarbejdere:

For yderligere oplysninger kontakt:

Bente Nedergaard Christensen
Polymerspecialist - projektleder
B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
T: 36 97 36 03
M: 60 35 19 93
E: bnc@dmn-net.com

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Anne Deacon Juhl
Aluminiumspecialist - netværksingeniør
M.Sc. Chem. Eng., Ph.D.
T: 36 97 36 07
M: 24 23 91 45
E: adj@dmn-net.com