Participant Portal

Participant Portal er en ansøgningsportal, som bruges til indsendelse af ansøgninger til Horizon 2020. I ansøgningsportalen findes konkrete emner (topics), hvoraf et emne vælges til ansøgning og der opnås adgang til ansøgningssystemet (Submission System). I ansøgningssystemet kan en ansøgning skrives, redigeres og til sidst indsendes.

Desuden er Participant Portal der, hvor alle relevante dokumenter findes, som f.eks. tilskudsaftale og regelsamling.

Klik her for at åbne Participant Portal >

I de nedenstående videoer vises guides til registrering og søgning på Participant Portal.

I den ovenstående video vises en guide til registrering på Participant Portal, hvor spørgsmål om brugen af ansøgningsportalen vil blive besvaret.

Klik her for at registrere og få en ECAS login >

I den ovenstående video vises en guide til søgning i Participant Portal, hvor spørgsmål om diverse begreber, som f.eks. 'topics' og 'calls', vil blive besvaret.

Klik her for at lave en søgning på 'topics' >