Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen fusionerede med Aarhus Universitet i 2010 og udbyder i dag 10 diplomingeniøruddannelser i Aarhus og tre i Herning med en samlet studenterpopulation på ca. 3000.

Uddannelserne er professionsrettede og har opnået den internationale CDIO-standard. De følger en studiemodel baseret på et tæt samarbejde med virksomheder.

Ingeniørhøjskolen har videnskabelige udviklingsaktiviteter inden for alle klassiske ingeniørdiscipliner. Disse aktiviteter adskiller sig fra traditionel forskning ved, at de tager udgangspunkt i erhvervslivets specifikke innovationsbehov og har kvalitetssikring af diplomingeniøruddannelserne som mål.